Bandvagn 206 MTE

Om MTE

MTE – MOTOR OCH TRANSPORTENHETER När vårt samhälle utsätts för mycket svåra påfrestningar, olyckor mm har ordinarie krisfunktioner ofta inte tillräckliga resurser och uthållighet för att över tid hantera situationen. Kravet är då att det finns kompetenta frivilliga resurser att tillgå inom ett antal områden.

Bild från Robert Meng
av Dennis Meng Startade med efter släckning.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har tagit initiativet till att skapa en beredskapsstyrka som ska kunna bistå med chaufförer under olyckor. När vårt samhälle utsätts för mycket svåra påfrestningar, olyckor med mera har ordinarie krisfunktioner ofta inte tillräckliga resurser och uthållighet för att över tid hantera situationen. Kravet är då att det finns kompetenta frivilliga resurser att tillgå inom ett antal områden. Inom transport-området, där FAK och Bilkåren verkar, vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB – skapa ”pooler” av förare. Dessa ”pooler” benämns Motor- och Transportenheter, förkortat MTE, och är avsedda att innehålla bandvagnsförare, lastbilsförare, bussförare, ordonnanser, elverksoperatörer och mekaniker.

Beredskap och bemanning.

Personal kommer att ha en beredskap på 4 till 12 timmar. MTE består av cirka 100 personer och leds av en chef med 3 stycken ställföreträdare. Dessa personer upprätthåller i ett rullande schema insatsberedskap under hela året samt samverkar med övriga samhällsfunktioner inom krisberedskapen såsom räddningstjänsten, polisen med flera. Efter utbildning kommer personerna att tillhöra någon MTE och vid den genomföra en övning per år med andra samhällsfunktioner, räddningstjänst, polis, länsstyrelse, Försvarsmakten m fl. När personal kallas ut i tjänst för insats har de ersättning enligt avtalet för deltidsbrandmän.

Bild från Jerry Dahlberg‎ 2018

Kontinuerligt genomförs utbildning av såväl lastbilsförare med C och CE körkort som bussförare med D körkort. Buss- och lastbilsförarna som vid insats skall verka i svåra miljöer måste besitta vana från aktuellt fordon för att klara av uppgifterna. För att MTE skall kunna nyttjas vid bortfall av el skall också elverksoperatörer utbildas. Även vissa mekaniker för underhåll och reparation kommer att utbildas.

© 2020 Bandvagn 206 MTE

Tema av Anders Norén